Vrijwilligers gevraagd!

Het team van de wisselkunst zoekt vrijwilligers om te helpen met het ophangen en weer opbergen van de schilderijen om ons Reghthuys door middel van deze "tussenkunst" op te fleuren. Dit speelt ... Lees meer

Website Leo Verbeek

Gezien de bijzondere plaats die Leo Verbeek, overleden in juli vorig jaar, heeft ingenomen als zeer betrokken en actief lid van ’t Reghthuys, voldoen wij hier aan het verzoek van zijn familie bekendheid ... Lees meer

Reghthuys zoekt commissieleden!

Al 50 jaar draagt het Reghthuys de cultuur een warm hart toe. Vele mensen weten de weg te vinden naar de exposities, film- en muziekavonden. De lezingen, cursussen en excursies zijn eveneens populair.  ... Lees meer

Bekendmaking Ledenbeleid en tarieven

Ledenbeleid en tarieven 1. Met de wijzigingen in de statuten die op de afgelopen ALV (d.d. 09-10-2014) werden besproken, werd o.a. uitvoering gegeven aan het gestelde in het Burgerlijk Wetboek waarin ... Lees meer

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9