Kunstkring

De Kunstkring Nieuwkoop is een gezelschap kunstenaars uit Nieuwkoop en omstreken, die allen lid zijn van de Culturele Vereniging 't Reghthuys. De Kunstkring is als zodanig integraal onderdeel van de vereniging 't Reghthuys en heeft in het gebouw haar basis. De Vereniging is bestuurlijk verantwoordelijk voor de algemene en financiële regelingen die voor alle onderdelen van 't Reghthuys gelden. De Kunstkring bepaalt haar eigen beleid t.a.v. van de inhoud en omvang van haar artistieke activiteiten binnen de vereniging, een autonomiteit die geheel vergelijkbaar is met die van de andere onderdelen en commissies van 't Reghthuys.

DOELSTELLING
- de leden inspireren en stimuleren in het beeldend werk;
- de saamhorigheid en de samenwerking van de leden vergroten;
- het geven van feedback en een klankbord zijn voor elkaar.

REALISERING
Het realiseren van deze doelstelling kan concreet gemaakt worden door bijeenkomsten in het Reghthuys. Door deze bijeenkomsten worden de onderlinge contacten versterkt en de onderlinge samenwerking vergroot. De bijeenkomsten bestaan uit diverse activiteiten zoals:
- een lid van de Kunstkring geeft een overzicht van zijn/haar werk d.m.v. een presentatie;
- gezamenlijk een relevante DVD bekijken en hierover discussiëren;
- bezoek aan het atelier van een kunstenaar buiten de Kunstkring;
- gezamenlijk of in kleine groepjes een tentoonstelling bezoeken;
- een kunstenaar van buiten de Kunstkring uitnodigen om over zijn/of haar werk te vertellen;
- het organiseren van workshops;
- het organiseren van de “Winterkunst” – tentoonstelling, al of niet aan de hand van een thema;
- naar gelang de aard van de activiteiten wordt er al of niet van het Reghthuys gebruik gemaakt;
- de activiteiten kunnen te allen tijden worden uitgebreid.

PRESENTATIE van werk van eigen leden

Anneke Koster nam ons mee naar boven om staand achter een tafel opdrachten met houtkool uit te voeren, die vooral te maken hadden met: loskomen en loslaten.

De eerste opdracht luidde: zet een vogelverschrikker op het papier voor je. Hierna volgden opdrachten als: dienblad met koffiekopjes, een luchtkussen etc. Echter, bij iedere opdracht werden de werken één of twee plekken doorgeschoven. Daardoor werden de tekeningen niet alleen maar van jezelf, maar ook van elkaar.

Overschreven en beïnvloed door steeds een andere hand van tekenen. Dat bracht wel wat chaos te weeg. Maar tenslotte mochten we er dan “onze” eigen tekening van te maken. Al doende leerden we te ervaren en te voelen. Want soms moet je wat “vernielen”, zegt Anneke, om zo bij een mooi en/of meer gewild resultaat te komen. Dit is ook Annekes eigen werkwijze, zo blijkt vervolgens uit haar powerpoint-presentatie van de verschillende stadia van wording van een daadwerkelijk tot stand gekomen heel groot, en spannend werk. Dat proces van maken maakte al vragen los bij de leden. Zo onstaat werk met een eigen handtekening, waarvan iedereen onder de indruk is.

Een maand eerder hield Hedi Hegeman een presentatie van haar werk, waarbij zij aangaf hoe helend de verwerking door kunstvormen kan zijn, in  haar geval bij doofheid, de plaatsing van een cochleair implantaat, en tinnitus ervaringen.
De volgende avond is op maandagavond 5 november, en dan is Wim Dolk onze gesprekspartner, een vriend van een van onze leden. Hij maakt prachtige tekenboeken...

En verder was de kunstkring aanwezig bij de Culturele Markt in Nieuwkoop op 8 september, en op de Open Dag van het IVN in de Heemtuin op 13 oktober. Wij zijn al druk bezig met het voorbereiden van een spannende winterexpositie van eigen leden van de Kunstkring, Doe eens gek! Daar kunnen we gaan bewonderen in hoeverre wij het loskomen en loslaten al hebben geleerd...

 IMG-20181008-WA0001

Wilt u meer informatie over deze activiteit stuur dan een email naar: kunstkring@reghthuys-nieuwkoop.nl

Agenda

Kunstkring

Kunstkring

Kunstkring

Kunstkring

Kerstdagen Gesloten