Kunstkring

De Kunstkring Nieuwkoop is een gezelschap kunstenaars uit Nieuwkoop en omstreken, die allen lid zijn van de Culturele Vereniging 't Reghthuys. De Kunstkring is als zodanig integraal onderdeel van de vereniging 't Reghthuys en heeft in het gebouw haar basis. De Vereniging is bestuurlijk verantwoordelijk voor de algemene en financiële regelingen die voor alle onderdelen van 't Reghthuys gelden. De Kunstkring bepaalt haar eigen beleid t.a.v. van de inhoud en omvang van haar artistieke activiteiten binnen de vereniging, een autonomiteit die geheel vergelijkbaar is met die van de andere onderdelen en commissies van 't Reghthuys.

DOELSTELLING
- de leden inspireren en stimuleren in het beeldend werk;
- de saamhorigheid en de samenwerking van de leden vergroten;
- het geven van feedback en een klankbord zijn voor elkaar.

REALISERING
Het realiseren van deze doelstelling kan concreet gemaakt worden door bijeenkomsten in het Reghthuys. Door deze bijeenkomsten worden de onderlinge contacten versterkt en de onderlinge samenwerking vergroot. De bijeenkomsten bestaan uit diverse activiteiten zoals:
- een lid van de Kunstkring geeft een overzicht van zijn/haar werk d.m.v. een presentatie;
- gezamenlijk een relevante DVD bekijken en hierover discussiëren;
- bezoek aan het atelier van een kunstenaar buiten de Kunstkring;
- gezamenlijk of in kleine groepjes een tentoonstelling bezoeken;
- een kunstenaar van buiten de Kunstkring uitnodigen om over zijn/of haar werk te vertellen;
- het organiseren van workshops;
- het organiseren van de “Winterkunst” – tentoonstelling, al of niet aan de hand van een thema;
- naar gelang de aard van de activiteiten wordt er al of niet van het Reghthuys gebruik gemaakt;
- de activiteiten kunnen te allen tijden worden uitgebreid.

De Kunstkring is in beweging, met tal van nieuwe leden en nieuwe inzichten. De kringavonden, elke eerste maandag van de maand, worden goed bezocht. 

Het programma is gevarieerd: een filmavond, schilder/creatieve avond in de Remonstrantse kerk, presentaties van leden en/of genodigden.

De deelname aan de creatieve markt in Nieuwkoop waarbij de leden aan het werk zijn gegaan met het thema ‘Nieuwkoop on the Move’ leverde veel mooie reacties op. Een fotootje van onze kraam tijdens het Torenschuddersfeest ziet u hierbij.
Of het ligt aan de inspirerende bijeenkomsten kunnen we niet vaststellen. Maar de kunstkring-leden zijn erg actief wat betreft de deelname aan kunstroutes, kunstweken, exposities en uiteraard de Groene Hart Kunstprijs.

De Kunstkring staat altijd open voor vernieuwing en kan er nog wel een paar creatieve en actieve leden bij hebben, interesse? Neem even contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar de Kunstkring. ( kunstkring@reghthuys-nieuwkoop.nl )

Aad Kouwenhoven

torenschuddersfeest_gasten

Wilt u meer informatie over deze activiteit stuur dan een email naar: kunstkring@reghthuys-nieuwkoop.nl