Muziektent

In september 2013 heeft de Lionsclub Nieuwkoop de muziektent geplaatst en in handen gegeven van de nieuwkoopse bevolking. Met het Reghthuys is contact gezocht om de programmering te verzorgen. In goed overleg is gekozen voor de volgende constructie:
De stichting Muziektent Nieuwkoop heeft een zelfstandige positie met een eigen bestuur en eigen financiën. Bij de start heeft het Reghthuys 2 bestuursleden geleverd waaronder de voorzitter, de Lionsclub en de muziekvereniging Eensgezind leverden ieder 1 bestuurslid. Het bestuur heeft een programmacommissie ingesteld die de programmering verzorgt. De Muziektent werkt als een netwerkorganisatie die het als haar taak ziet om zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties. Daarmee streeft zij naar een breed draagvlak onder de Nieuwkopers.

De samenwerking tussen het Reghthuys en de Muziektent is stevig. Vanuit het Reghthuys worden optredens in de muziektent ondersteund. Dat wordt van beide kanten zeer gewaardeerd. Inmiddels hebben wij meerdere seizoenen ervaringen opgedaan met het organiseren van diverse uiteenlopende optredens. Geconstateerd kan worden dat de Muziektent als katalysator werkt ten bate van de verlevendiging van het Reghthuysplein. Daarmee heeft zij in korte tijd al een behoorlijk draagvlak verworven. Via de link Muziektent komt u rechtstreeks terecht op de website van de muziektent. Daar treft u alle informatie aan over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden als "vriend" of "dikke vriend" van de muziektent, waarmee u de optredens kunt ondersteunen.

Jelle Moraal
bestuurslid culturele vereniging 't Reghthuys,
tevens voorzitter van de stichting Muziektent Nieuwkoop 

Bijgaand het programma voor 2021

Muziektent_2021_VZ

Muziektent_2021_AZ