Anbi gegevens

ANBI  GEGEVENS  Culturele Vereniging ‘t REGHTHUYS

De Culturele Vereniging ’t Reghthuys (voorheen genaamd Kunstgenootschap ’t Reghthuys) staat bij de belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen nut beogende instelling”  (ANBI).

Zij valt onder de categorie van een Culturele ANBI.

Dit is van belang bij het doen van een gift aan een dergelijke instelling. Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Sinds 2012 is dit maximaal mag dit aftrekbare bedrag worden verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI’s, echter met een maximum van € 1.250. Zie voor verdere informatie : www.belastingdienst.nl.

De regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen schrijft voor dat gegevens van de betreffende organisatie vermeld worden op de internetsite. Hieronder worden deze gegevens vermeld.

01     NAAM
Culturele Vereniging ’t Reghthuys
Reghthuysplein 1,  2421BE  Nieuwkoop

02     RSIN/fiscaal nummer ANBI
804823212

03     CONTACTGEGEVENS
Kunstgenootschap ’t Reghthuys
E-mail:     info@regthuys-nieuwkoop.nl
Website: www.reghthuys-nieuwkoop.nl

Scroll naar top