Coronaprotocol

CORONA PROTOCOL REGHTHUYS 13 08 2020

page1image1674368

Volgen van richtlijnen:
Basis van dit protocol vormen de actuele RIVM-corona richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne. Uiteraard worden ook de door de overheid c.q. veiligheidsregio uitgevaardigde richtlijnen en voorschriften gevolgd.

Hygiënemaatregelen:
het gaat hier in ieder geval om het volgende

 1. Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen

 2. Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.

 3. Was regelmatig je handen (minimaal 6x per dag) per keer minimaal 20 seconden met water en zeep, waarna handen gedroogd worden met papieren handdoek.

 4. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

 5. Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg in een in een afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen.

Maatregelen bij gezondheidsklachten:
het gaat hier in ieder geval om het volgende

 1. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!

 2. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:
’t Reghthuys verstrekt geen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondkapjes, etc. Er is wél desinfecterende handgel aanwezig; commissieleden en bezoekers wordt na binnenkomst gevraagd hiervan gebruik te maken.

Schoonmaken:
Tijdens de corona-periode is het verstandig extra aandacht te besteden aan het reinigen van alle contactoppervlaktes (aanrechtvlakken, tafels, stoelleuningen), aanraakpunten (deurknoppen, bedieningspaneel verlichting) en ook de toiletten.

Schoonmaakmiddelen:
’t Reghthuys zal zorgdragen voor de aanwezigheid van voldoende zeeppompjes, papieren handdoekjes, reinigingsdoekjes en oppervlaktesprays.

Informatie:
Commissieleden en bezoekers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek aan het Reghthuys nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de uitgevaardigde richtlijnen c.q. het Reghthuys protocol te houden.

Voorwaarden voor veilig en verantwoord gebruik van het Reghthuys

Maximaal aantal toegelaten bezoekers

 1. Het aantal bezoekers dat op enig moment maximaal wordt toegelaten is gebaseerd op de door de overheid voorgeschreven anderhalve meter afstand.

 2. Voor evenementen op de benedenverdieping (exclusief podium) geldt derhalve een maximum van 12 zittende bezoekers.

 3. Het podium blijft louter gereserveerd voor de uitvoerende artiesten (max. 3-4).

 1. Voor evenementen op de bovenverdieping geldt eveneens een maximum van 12 zittende bezoekers.

 2. Deze getallen zijn exclusief de aanwezigheid van maximaal 3 commissieleden/gastvrouwen van het Reghthuys.

 3. De maximering moet worden geborgd doordat bezoekers vooraf dienen te reserveren, via een retourmail aan de website van t Reghthuys of via een mail aan het organiserende commissielid. Daardoor is ook bekend wie er op enig moment bij een evenement in het Reghthuys aanwezig is geweest. Deze gegevens moeten 4 (vier) weken na de datum van het evenement worden gewist, i.v.m. privacyregels.

 4. Exposities mogen – tot nader order - voorlopig alleen op de benedenverdieping (incl. podium) worden georganiseerd, en niet op de bovenverdieping. Dit vanwege het feit dat controle op het aantal bezoekers dan niet meer goed mogelijk is.

 5. Voor evenementen waarbij bezoekers geen vaste zitplaats hebben (bijv. bij exposities) en dus ‘vrij’ rondlopen, is reservering vooraf niet mogelijk. Het in acht nemen van de 1.5 meter regel is dus wat lastiger. Daarom mogen er zich op enig moment niet meer dan 5 bezoekers tegelijkertijd op de benedenverdieping en het podium van het Reghthuys bevinden.

Algemene maatregelen voor het Reghthuys:

 1. Een gezondheidscheck vooraf is bij een bezoekersaantal van < 100 niet meer verplicht.

  Desalniettemin worden potentiele bezoekers verzocht bij gezondheidsklachten hun bezoek aan het Reghthuys tijdelijk even uit te stellen. Zie ook de bijlage: Intake Corona Reghthuys, die - voor iedereen duidelijk - bij de ingang van het Reghthuys zal worden neergelegd of opgehangen.

 2. Roep bezoekers en/of mede-commissieleden op om bij gezondheidsklachten niet te komen en behoudt het recht voor om hen toegang tot het Reghthuys te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.

 3. Vraag bezoekers en/of mede-commissieleden gebruik te maken van de aanwezige desinfecterende handgel.

 4. Zorg voor aanpassing van de placering met inachtneming van de 1,5 meter afstand: max. 12 zitplaatsen bij film, muziek, cursussen, e.d., en max 5 bezoekers tegelijkertijd bij exposities, e.d.

 5. Gebruik voor de placering beneden telkens alleen de stoelen uit één, daartoe aangewezen stoelenbox: dit vereenvoudigt het reinigen na de voorstelling.

 6. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de ruimten van het Reghthuys. Ook op de trap!

 7. Beheers het maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd in het Reghthuys mag zijn (zie boven) en die in- en uitstromen.

 8. Houd i.v.m. ventilatie zoveel mogelijk de voordeur en achterdeur open. Indien dat niet mogelijk is, is het raadzaam op de bovenverdieping de ramen open te zeten. (Noot: na afloop weer sluiten, s.v.p.!)

Maatregelen voor bezoekers voorafgaand aan een voorstelling:

 1. Reservering van een toegangskaartje kan alleen vooraf, via retourmail aan de website of via email aan de desbetreffende commissie.

 2. Informeer bezoekers in het Reghthuys over de aangepaste regels die gelden binnen het Reghthuys.

 3. Vermeld duidelijk dat garderobes niet in gebruik zijn. Jassen/tassen gaan mee en worden zodanig opgevouwen neergelegd dat ze geen gevaar vormen bij een calamiteit.

 4. ‘t Reghthuys kan zelf bezoekers een plaats toewijzen, met inachtneming van de voorgeschreven benodigde afstand tussen bezoekers. Twee personen uit hetzelfde huishouden kunnen naast elkaar plaatsnemen.

 5. I.v.m. handhaving 1.5 meter regel verdient het de voorkeur dat de bezoekers voor en tijdens de voorstelling, inclusief de pauze, zoveel mogelijk op hun plaats blijven zitten.

 1. Het verstrekken van koffie/thee voorafgaande aan de voorstelling c.q. een drankje in de pauze van de voorstelling is mogelijk. Het is wél van belang zodanig maatregelen te nemen dat daarbij de 1.5 meter regel in acht wordt genomen. Bijv. door opgave van soort drankje vooraf, en uitreiking door de commissieleden.

 2. Om contact zoveel mogelijk te vermijden is het i.v.m. de 1.5 meter regel niet verstandig om hapjes te serveren.

 3. Toiletten zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken (max. aantal bezoekers, niet blijven hangen in de ruimte bij de toiletten of de keuken). Bezoekers zal worden verzocht na gebruik het toilet/toiletbril te reinigen met de daarvoor aanwezige reinigingsmiddelen.

 4. Bij voorstellingen komen de bezoekers bij voorkeur via de achterdeur binnen, en verlaten het pand via de voordeur.

Maatregelen na vertrek van bezoekers:

1. Reinig zoveel mogelijk alle contactoppervlaktes (aanrechtvlakken, tafels, stoelleuningen), en aanraakpunten (deurknoppen, bedieningspaneel verlichting) en ook de toiletten, nadat de bezoekers het Reghthuys hebben verlaten.

Bestuur cult. ver. ‘t Reghthuys Vastgesteld 13 augustus 2020

Intake_Corona_'t_Reghthuys