Gebruik gebouw

Het Reghthuys wordt ruim vijftig jaar gebruikt door onze vereniging.
Sinds enkele jaren kan men ook de huwelijksvoltrekking laten plaatsvinden in ons romantisch Reghthuys.
Vrijwel alle activiteiten vinden in het Reghthuys plaats. Exposities, muziek-uitvoeringen, toneel en filmvoorstellingen vinden op de begane grond plaats. Kleinere bijeenkomsten zoals cursussen vinden op de bovenverdieping plaats. Door de afwezigheid van deze activitieten tijdens de zomermaanden wordt (een deel van) de bovenverdieping die periode ook benut voor expositie doeleinden. Op de onder het schuine dak geplaatste bladen kunnen objecten worden geplaatst of kunnen zonodig weggeklapt worden.

RH_Vloerplan

RHverd

Toekomstige exposanten en gebruikers kunnen zich via deze schetsen een indruk vormen van de afmetingen van de ruimten.