Zeer geslaagde OPEN DAG

Afgelopen zaterdag wisten vele Nieuwkopers onze vereniging, ons pand en ons plein te vinden. En...we konden een aantal nieuwe leden noteren. Het was een mooie zonnige dag met veel vertier, waarbij onze ... Lees meer

Welkom in het Reghthuys

Op zaterdag 10 september bruist het op het Reghthuysplein van de activiteiten in het kader van het traditionele Torenschuddersfeest. Daarbij hoort de Open Dag van de vereniging ’t Reghthuys ter ... Lees meer

Waar de wolken Nieuwkoop kussen…

Rond het begin van de vorige eeuw ontwikkelde zich de romantische schilderkunst van de Haagse School. In die tijd van toenemende verstedelijking en groeiende industrialisatie koesterde deze kunststroming ... Lees meer

Bericht van Coby

Hartelijk dank voor jullie warme belangstelling en medeleven na het overlijden van Bert Met hartelijke groet Coby van Wijk Lees meer

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8