Erelid Pieter Kok

Op 25 april 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van ’t Reghthuys afscheid genomen van haar voorzitter Pieter C. Kok. Het heeft de vergadering  behaagd op voordracht van het bestuur ... Lees meer

Verslag B&C vergadering dd 15 maart 2017

2017 03 14A Notulen van de vergadering d.d. 15 maart 2017 van Bestuur & Commissies van de culturele vereniging ‘t Reghthuys’. Afwezig met bericht: Harm Begeman, Erwin van Elburg, Jan ... Lees meer

Bezoek expositie Haagse School Dag en stem !

Ruim honderd jaar geleden legden de Haagse School schilders het prachtige landschap rondom de dorpen Noorden en Nieuwkoop vast op het doek. Zij werkten ‘en plein air’ , midden in die rijke ... Lees meer

Landelijke uitstraling Grafiekgroep

In oktober 2016 “Maand van de Grafiek” neemt de Grafiekgroep ’t Reghthuys deel aan de nationale grafiekmanifestatie. Deze organisatie ligt in handen van een landelijk platform voor grafiek, ... Lees meer

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9