Reportage Tinguely de Fanfare

Geachte leden en bezoekers van Tinguely de Fanfare op het Reghthuysplein en bij de onthulling door wethouder mevrouw Trudy Veninga bij de Zwarte Bal. Velen van u, enthousiaste en/of kunstminnende leden ... Lees meer

Verslag ALV 31 maart 2016

2016 03 31 Notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op 2016 03 31s van de culturele vereniging ’t Reghthuys. Aanwezig het voltallige bestuur t.w. : Gerard Bes, Scarlett ... Lees meer

Jan Feij Lid van Verdienste

Voor de benoeming van Jan Feij op 31 maart tot Lid van Verdienste was enige manipulatie nodig. Donderdag is zijn kooravond, maar omdat Thea Alders hem had verzocht in haar plaats tijdens de ALV de belangen ... Lees meer

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8