Waar de wolken Nieuwkoop kussen…

Rond het begin van de vorige eeuw ontwikkelde zich de romantische schilderkunst van de Haagse School. In die tijd van toenemende verstedelijking en groeiende industrialisatie koesterde deze kunststroming ... Lees meer

Bericht van Coby

Hartelijk dank voor jullie warme belangstelling en medeleven na het overlijden van Bert Met hartelijke groet Coby van Wijk Lees meer

Reportage Tinguely de Fanfare

Geachte leden en bezoekers van Tinguely de Fanfare op het Reghthuysplein en bij de onthulling door wethouder mevrouw Trudy Veninga bij de Zwarte Bal. Velen van u, enthousiaste en/of kunstminnende leden ... Lees meer

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9