Bestuurswisseling

Op 25 april jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Culturele Vereniging ’t Reghthuys plaats.

Het was een drukbezochte en bijzondere vergadering, want na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest, nam Pieter Kok afscheid als voorzitter van onze bloeiende vereniging.

Met algemene stemmen werd de benoeming van Thea Alders tot voorzitter aanvaard en zij gaat als zijn opvolger aan de slag.ALV_2017

Vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging ontving Pieter het erelidmaatschap met bijbehorende versierselen en als kers op deze taart kreeg hij voor zijn bijdragen aan het culturele leven in de gemeente Nieuwkoop door burgemeester Frans Buijserd, beschermheer van de vereniging, het ereteken opgespeld waarmee in speciale gevallen vrijwilligers worden onderscheiden. 

Na afloop van de vergadering brachten alle aanwezigen nog een sfeervol uurtje door onder het motto: ’t Reghthuys, waar cultuur en mensen samen zijn

Ga naar het nieuwsoverzicht