De nieuwe plannen van de Kunstkring

Omdat door omstandigheden de bijdrage van de Kunstkring ontbrak in de recente Reghtuyt, willen wij u graag op deze manier alsnog informeren over de initiatieven die zijn ontplooid voor het nieuwe seizoen .

In de maand mei hebben wij het seizoen 2016-2017 afgesloten in ’t Reghthuys. Zoals gebruikelijk ging dit gepaard met zelfgemaakte hapjes en lekkere drankjes. Bart van Boxtel heeft op deze avond een mooie fotopresentatie gegeven en er zijn weer heel wat enthousiaste plannen voor het komende seizoen uit de hoed gerold.

In de Reghtuyt zijn de data van de kringavonden in ’t Reghthuys te vinden, evenals de data van onze jaarlijkse winterexpositie in de maand december met dit keer als thema “Op hoge poten”. De kringavonden vinden om de maand op de eerste maandag in ’t Reghthuys plaats en zullen, net als vorig jaar, worden afgewisseld met sociëteitsavonden. Op deze avonden praten wij op een andere plek over kunst of over hetgeen ons beweegt, en sparren wij over nieuwe plannen of het uitnodigen van een gastspreker. Sociëteitsavonden staan níet in de agenda van ’t Reghthuys, maar informatie hierover kan worden ingewonnen bij Ingrid Werlemann.

Eén van die plannen begint al vorm te krijgen, namelijk het verbinden van kunst met de natuur. Een creatief en gezellig gesprek met Harm Begeman, die naast ’t Reghthuys ook het IVN Nieuwkoop vertegenwoordigde, heeft leuke ideeën opgeleverd en het IVN biedt ons  allerlei mogelijkheden. In juni is er al geëxposeerd in de Stal en buiten in de Heemtuin met prachtige beelden van Tonneke Iwema en indrukwekkende foto’s van Rien Bloemberg. Wij zijn van plan deze verbinding nog in diverse andere vormen gestalte te geven, zoals tekenen in de tuin en varen op de Nieuwkoopse plassen. Het met elkaar bezig zijn met kunst!

Kringavond_4_septemberOnze eerste kringavond van het seizoen is op 4 september gepasseerd. Een inspirerende avond, waarop het verhaal verteld werd over het werk van Leo van Klink en Ingrid Werlemann, dat ook werd getoond. Beiden zijn lid van de 26-koppige Kunstkring, waarin niet alleen de schilderkunst vertegenwoordigd is, maar ook  fotografie, beeldhouwen, textiel bewerken, etsen en aquarelleren een plaats hebben.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen achter de schermen van de Kunstkring in Nieuwkoop en dat geldt uiteraard vooral, als u overweegt lid te worden.

Nieuwe invloeden en ideeën kleuren de kunst!  

Ingrid Werlemann

Bestuur Kunstkring

06 543 74 894

indepolder@xs4all.nl

www.reghthuys-nieuwkoop.nl

Ga naar het nieuwsoverzicht