Jan Feij overleden

Jan_Feij_foto

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden op 14 december 2019 van ons lid van verdienste,  Jan Feij. 

Jan is meer dan 40 jaar zeer betrokken geweest bij de activiteiten van culturele vereniging 't Reghthuys. 

In 1976 werd op zijn initiatief  een cabaretworkshop in het Reghthuys, "Kabaret-Kring' genaamd, opgezet. Dat leidde begin 1978 tot de opvoering van een compleet cabaretprogramma tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 't Reghthuys.  Daarna werden niet alleen onze vereniging  maar ook andere organisaties in Nieuwkoop regelmatig verblijd met hun cabaretprogramma’s. In 1980 ging het cabaret helaas ter ziele, maar kwam in 2014 speciaal ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van ’t Reghthuys weer even tot leven, tot groot genoegen van de jubilerende leden!  

In november 2007 werd Jan lid van de Expositiecommissie van 't Reghthuys, totdat hij er helaas - vanwege zijn ernstige ziekte - recent mee moest stoppen. In zijn functie als secretaris vormde hij jarenlang een stil, maar essentieel fundament van de commissie. 

Vanwege zijn grote inzet voor de vereniging werd Jan Feij op 10 maart 2016 benoemd tot lid van verdienste van 't Reghthuys. 

Ook heeft Jan, als lid van de Ierse folksong-groep Fiddler’s Green - spelend op zijn accordeon - vele Reghthuys festiviteiten  opgevrolijkt. 

Wij zullen zijn aanwezigheid - en zijn onderkoelde humor - in het Reghthuys missen! 

Bestuur culturele vereniging 't Reghthuys

Jan_Feij_rouwkaart

Ga naar het nieuwsoverzicht