Reghthuys Bulletin

Nr 1, juli 2020

Dit bulletin komt tijdelijk, zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, in de plaats van de Reghtuyt. Want hoewel we beperkt zijn in onze activiteiten, zitten bestuur en commissies niet stil en houden we u graag op de hoogte van de plannen voor het komende seizoen.

EVEN BIJPRATEN! 

Het was stil in het Reghthuys, de afgelopen maanden. En wat heeft iedereen – zo horen wij om ons heen - al die tijd het Reghthuys gemist. Want aan al die voor ons al jaren lang zo vanzelfsprekende, gezellige ontmoetingsmomenten - film, muziek, exposities, cursussen, excursies, etc. - kwam door de uitbraak van het corona virus een abrupt einde. Het aan de Reghthuys trap vastgespijkerde hart met het motto “Positief blijven, dat is de kunst!” was dus zeer toepasselijk!

Dat geldt ook voor ‘t Reghthuys! Ook wij kijken nu, samen met de commissies, naar wat er - rekening houdend met de 1.5 meter norm - weer wél in het Reghthuys mogelijk is. 50 bezoekers is helaas nog toekomstmuziek, dat is voorlopig beperkt tot 10 – 12 (zittende) bezoekers. Daarom kàn het zijn dat we voor sommige activiteiten uitwijken naar andere locaties in Nieuwkoop omdat dat de enige manier is om ze doorgang te kunnen laten vinden.

Gezien de onzekerheid over het programma na 1 september, heeft het bestuur besloten de september editie van de Reghtuyt niet te laten drukken. In de plaats daarvan komt nu voorlopig een maandelijkse nieuwsbrief: dit Reghthuys Bulletin. Want we willen u uiteraard regelmatig informeren over wat er wél weer aan activiteiten wordt georganiseerd. Laten we hopen dat dat er vele zullen zijn!

Intussen: blijf gezond!

Thea_Alders
Thea Alders-Timmer, voorzitter

Reghthuys heeft een nieuwe beschermheer

Op 3 februari kwam aan het burgemeesterschap van Frans Buijserd - en dus ook aan zijn beschermheerschap van het Reghthuys - een einde. Gedurende het Reghthuys Nieuwjaarsdiner op 1 februari hebben wij hem uitgebreid bedankt.
Vandaar dat wij Robbert-Jan van Duijn, de op 3 februari benoemde
nieuwe burgemeester, hebben gevraagd om de volgende beschermeer
van ’t Reghthuys te worden. Dat aanbod heeft hij tot ons genoegen
geaccepteerd. Vanwege corona zijn sindsdien de culturele activiteiten
natuurlijk stil gevallen, maar we hopen hem in de komende jaren nog
veel in en buiten het Reghthuys te kunnen zien.

Robbert-Jan_van_Duijn

Exposities

Het was erg jammer dat die allemaal zijn vervallen. Maar het goede nieuws is .....de aprilmaand met als thema TULPEN wordt in zijn geheel omgeboekt naar 2021.

Zo ook de meimaand die als thema had VOGELS. Met diverse kunstenaars die vogels op eigen wijze naar voren brengen. Zowel in ruimtelijk werk als aan de wand.
Uiteraard zal er voor de bijbehorende workshops naar een nieuwe datum worden gezocht.

zwart_kopje

De laatste maanden van dit jaar zullen er ook geen exposities kunnen worden gehouden. Dat alles vanwege de anderhalve- meter maatregel. De trap is te smal, de entresol te klein en bij openingen staan de bezoekers veel te dicht bij elkaar. Dus geen goed idee.

De oktobermaand dit jaar zou een solo-expositie zijn van Miriam ‘Herminez. Ook dit kon doorgeschoven worden naar volgend jaar. Uiteraard zijn we hier heel blij mee.

Onze gastvrouwen, die de exposities normaliter bemannen/bevrouwen, hebben nu een wel héél erg rustige periode. We gaan ervan uit dat ze dat in de toekomst weer kunnen inhalen. Dan zal er weer volop tijd en ruimte zijn voor contacten met bezoekers, kunstenaars en eigen leden.

Cursus en excursies

In augustus is de eerste excursie een fietstocht in de eigen omgeving met een lunch als plezierige onderbreking. En nog een museumbezoek in Nieuwkoop.
De docent Filosofie is zo enthousiast dat hij de cursus nog wel verder wil inhalen in juli en augustus. Het komend seizoen gaan we de cursussen Filosofie en Literair lezen opstarten elk met 11 personen plus de docent in het Reghthuys. Literair lezen nu op donderdagmorgen met docent Netty Algra. Voor de cursus Klassieke Muziek is een regeling getroffen met de Remonstrantse kerk voor de 3 eerste lessen op de eerste maandagen. Voor lezingen is er helaas nog geen oplossing.

De commissie zoekt ook naar een opvolger/ster van Harm Begemann die na 6 jaren graag het stokje wil overdragen.

Filmcommissie

 Movie_Time_logo

Vrijdag 4 september is er filmavond. Op het programma staat ‘King of the Belgian’. Vanwege het beperkt aantal plaatsen, houden we de mogelijkheid open de film een dag later nogmaals te draaien. Halverwege de maand augustus ontvangt u een uitnodiging en de Filmnieuwsbrief met de specifieke informatie

Hart voor Kunst

Zoals misschien al een aantal leden hebben opgevangen, is vereniging t Reghthuys nauw betrokken bij het project “Hart voor Kunst”. Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement en heeft als doel om kunst meer tot uiting te laten komen in het centrum van Nieuwkoop en een nieuwe impuls te geven aan alle bedrijven en winkeliers die zich in hartje Nieuwkoop bevinden. Zaterdag 1 augustus is de feestelijke start van dit evenement en zal 3 maanden duren. Voor meer informatie kijk op www.ontdeknieuwkoop.nl. Deelnemende winkeliers zijn te herkennen aan dit logo

Zomerkunst

De commissie Zomerkunst van het Reghthuys heeft moeten besluiten de Zomerkunst exposities
dit jaar in zijn geheel niet door te laten gaan. Geen eenvoudig besluit omdat we al ver gevorderd waren met de voorbereidingen, echter de gezondheid van de vrijwilligers, deelnemers en bezoekers staat voorop.
Wij gaan ervan uit dat de Zomerkunst-traditie als vanouds wordt voortgezet, waarbij de reeds geselecteerde exposanten als eerste benaderd zullen worden voor de 2021 editie.

Namens de zomerkunstcommissie Aad Kouwenhoven

De Kunstkring in quarantaine

Het Kunstkring-seizoen is abrupt afgebroken, ontmoetingen zaten er even niet in. Desondanks hebben de Kunstkring-leden van de nood een deugd gemaakt middels de “quarantaine-app groep”.

Wekelijks wordt er een thema gekozen waarbij dit door de kunstenaars op creatieve wijze wordt uitgewerkt, foto’s, gedichten, schilder of beeldhouwwerk alles kan. Het blijkt een doorslaand succes, het inspireert, motiveert en brengt de Kunstkring-leden dichter bij elkaar.

Muziek commissie

Een tussendoor concert afgelopen18 juli over in Nederlands vertaalde Tango's hebben we in de Kaleidoskoop laten plaats vinden. Een succes en snel helemaal uitverkocht. De muziekcommissie heeft zich gebogen over wat te doen met onze reeds vastgestelde zaterdagavond-concerten in het seizoen 2020/2021. We zullen alle moeite doen om de 5 concerten doorgang te laten vinden. We kijken even niet verder dan eind 2020 en krijgen dan op 17 oktober Lisa Loeb,die met haar 2 muzikanten een programma brengt met vlijmscherpe grappen en mooie muziek over "bange tijden die vragen om verbondenheid en je werkelijk openstellen voor elkaar".

LISA_LOEB

En in november de groep "GLOED" die Nederlandstalige liedjes brengt met humor, emotionele lading en een kwinkslag. Het Reghthuys is te klein om u in grote aantallen te ontvangen in deze Coronatijden dus we wijken uit naar een andere locatie. U hoort zeker van ons waar onze concerten zich gaan afspelen en altijd "niet ver van ons trouwe Reghthuys".

Elke 1e en 3e dinsdag in de maand spelen Willem, Jelle en Michiel hun "muziek op dinsdag" in de Kaleidoskoop. Dus luisteren en converseren (roddelen?) is weer mogelijk. En zo lang als het niet in het Reghthuys kan, dan van 16:00 tot 18:00 uur in de Kaleidoskoop.

Muzikale groet van de muziekcommissie !

Nieuwe datum ALV: dinsdag 1 september

De voor 18 maart geplande Algemene Ledenvergadering kon vanwege corona niet doorgaan. De nieuwe datum wordt dinsdag 1 september, 20 uur. Omdat de vergadering vanwege de 1.5 meter maatregel niet in het Reghthuys kan plaatsvinden, wijken wij uit naar de Kaleidoskoop. De agenda voor de vergadering volgt medio augustus.

                                      Reghthuys_logo

Ga naar het nieuwsoverzicht