Reghthuys Bulletin no.7

page1image1740000

Samenstelling: Maike Versteeg                                           No 7, september 2021

EVEN BIJPRATEN: ‘t REGHTHUYS EN DE NIEUWE CORONA-REGELS

Op 14 september kwam dan eindelijk het nieuws waar we al meer dan een jaar met smart op zitten te wachten: (vrijwel) de gehele cultuursector kan vanaf 25 september weer helemaal open, zónder 1,5 meter afstand, maar wél met gebruik van het corona-toegangsbewijs. Maar dat laatste ook weer niet altijd: door de overheid wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die wél en die níet met coronatoegangsbewijs toegankelijk zijn. Wat betekent dit voor t Reghthuys? In onze vereniging hebben we te maken met verschillende soorten activiteiten: Film en muziek, Exposities, Cursussen, Excursies.

FILM EN MUZIEK

Hierbij vallen we onder de categorie Theaters en Bioscopen. Als dit film– en concertvoorstellingen met zitplaatsen zijn, geldt er geen maximum bezoekersaantal meer. Voor het Reghthuys zou dit betekenen dat we weer het door de brandweer toegestane maximum aantal van 50 personen zouden mogen toelaten. Dit vinden wij echter nog wel wat veel. We gaan dus voorzichtig beginnen: vanaf 25 september is het maximum aantal bezoekers 30 personen, exclusief artiesten, commissieleden en gastvrouwen).

CORONACHECK

Muziek op dinsdag

Bij de Muziek op Dinsdag gaat het om een evenement waarbij bezoekers zowel zitten als staan. Dan geldt er een maximum van 75% van het totaal aantal toegestane personen. Dus 37. Maar ook hier vinden wij 30 personen voorlopig een mooi aantal (exclusief artiesten en gastvrouw).

Er is bij films, concerten en de Muziek op Dinsdag echter wél een geldig corona-toegangsbewijs nodig. Hiervoor heeft u de zg. Coronacheck-app nodig die u op uw smartphone kunt downloaden indien u of- wel volledig gevaccineerd bent ofwel de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad. Is dat niet het geval dan heeft u een negatieve coronatest van niet ouder dan 24 uur nodig, die u ook op de corona app kunt downloaden. Zie hiervoor www.coronacheck.nl.

Noot: indien wij uw corona-app uitlezen laat deze (hopelijk) een groen scherm (=geldig coronabewijs) of een rood scherm (=niet geldig) zien. Wij kunnen niet zien of het coronabewijs gebaseerd is op een negatieve test, een vaccinatie of een positieve test (herstel). Kleurt het scherm rood, dan kunnen we u helaas geen toegang verlenen. Heeft u geen smartphone, dan kunt u de QRcode ook (laten) printen;

zie hiervoor www.coronacheck.nl        page1image1739104

EXPOSITIES page2image1768672Hiervoor vallen we onder de categorie Musea. Die worden beschouwd als zg. doorstroomlocaties. De 1.5. meter regel geldt hier niet meer. Er is ook geen corona- toegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot deze locaties. En er geldt ook geen maxi- mum bezoekersaantal meer. Ook hier geven we er echter de voorkeur aan dat het aantal bezoekers voorlopig gemaximeerd blijft op 30.

CURSUSSEN.    page2image1767552

Ook hiervoor is de 1.5 meter afstand niet meer van toepassing. En er is ook geen coronatoegangsbewijs nodig. Voor de bovenverdieping van het Reghthuys geldt echter op last van de brandweer een maximum aantal bezoekers van 15 personen. Alhoewel de 1.5 meter niet meer geldt, lijkt het tóch verstandig om tóch een beetje afstand te houden. De bovenverdieping biedt meer dan genoeg ruimte .

EXCURSIES

Welke maatregelen hier van toepassing zijn hangt van de soort excursie af. Die kunnen immers in de openlucht (geen maxima) of binnen (soms wel maxima) plaatsvinden. En qua vervoer hangt het er natuurlijk vanaf of dat met touringcar (mondkapjesplicht) of eigen vervoer (geen mondkapjesplicht in de auto, maar misschien toch wel veiliger mét?) geregeld wordt. De Excursiecommissie zal u dus per uitstapje over de toepasselijke regels informeren.

Er zijn dus nog wel wat regeltjes, maar we kunnen in ieder geval weer volop van al die leuke activiteiten van ‘t Reghthuys gaan genieten. We zien u dan ook weer graag in het Reghthuys. En blijf uiteraard gezond!

Thea Alders-Timmer, voorzitter

** * ** * ** * ** * ** * ** * * ** ** * ** * ** ** * ** * * ** * ** * ** * ** * ** * * ** ** * ** * ** * * * ** * 

EXPOSITIE OKTOBER

Miriam LHerminez maakt textiele werken waarin het menselijke contact centraal staat. Dit is wat zij er er zelf over zegt:

In mijn werk in de serie diversiteit staat ook de mens centraal. Dit heeft veel te maken met de ervaringen die ik heb opgedaan in de periode van 15 jaar wonen en werken in Afrika, als tropenarts. Ik werd geraakt door de confrontatie met het verschil in cultuur, religie, taal en emotie.

Terug in Nederland, in Den Haag, herkende ik veel van de culturele mix van inwoners in deze stad. Deze diversiteit aan culturele bagage is een inspiratiebron voor mijn kunst’. Ieder van ons is op zoek naar de ander ... je bestaat alleen in contact met de ander” Scriptie Eindexamen Kunstacademie)

Check voor de actuele openingstijden je e-mail.

www.lherminez.com                                            Elly Nederpeld

page2image1733504

Ga naar het nieuwsoverzicht