Reghthuys Bulletin nr. 2

EVEN BIJPRATEN!

Ondanks dat we met zn allen nog volop in het corona tijdperk zitten, zijn en worden er gelukkig toch voorzichtig weer een aantal Reghthuys activiteiten opgestart.

Dat alles uiteraard met inachtneming van de 1.5 meter regel! Daardoor moeten we het aantal bezoekers in het Reghthuys voorlopig beperken tot max. 12 personen.

Voor sommige van onze activiteiten – denk aan cursussen, modeltekenen, de grafiekgroep en de poëziegroep – levert dat geen proble- men op: die kunnen gewoon in ons eigen vertrouwde Reghthuys plaatsvinden. Onze filmcommissie heeft gekozen voor de oplossing om een film op 2 opeenvolgende dagen te draaien.

Voor andere activiteiten bijv. de concerten, muziek op dinsdag en de muziekcursus – is dat niet mogelijk. Omdat we die tóch doorgang willen laten vinden wijken we daarvoor voorlopig nog uit naar de Kaleidoskoop of de Remonstrantse Kerk.

Graag tot ziens in het Reghthuys (of daarbuiten!) Intussen: blijf gezond!
Thea Alders-Timmer, voorzitter

 

De CURSUS– EN EXCURSIECOMMISSIE is druk bezig met het organiseren van excursies, zo coronavrij mogelijk. Dinsdag 1 september is er een mini-museumbezoek en een mini-kunstroute in de Zevensprong.

Maandag 5 oktober start Jaap Hoogendoorn in de Remonstrantse kerk met de cursus Klassieke Muziek en biedt cursisten ook de mogelijkheid om de cursus op video te volgen.

Woensdag 7 oktober is er de eerste les Filosofie van John de Graaf in het Reghthuys boven, maar wel met een grotere onderlinge afstand.

Op een donderdagmorgen in oktober zal de eerste les zijn van Literair Lezen met Netty Algra , voor één, maar wel grotere groep dan vorig seizoen. Eveneens in het Reghthuys. De datum wordt nog vastgesteld.

Met ongunstige ontwikkelingen houden wij rekening, dus cursussen kunnen uitgesteld worden.

Tineke Brenkman, Tiny van Egmond en Catja de Raay

 

EXPOSITIES

Onze commissie wacht vooralsnog even af. We hopen in januari weer te kunnen starten. Tot die tijd houden we de kaarten voor de borst.

Elly Nederpeld

 

GRAFIEKGROEP

Op woensdagochtend 9 september 2020 komt onze grafiekgroep weer bij elkaar, althans wij streven er- naar. Voor Bep, onze contactpersoon, zal het helaas nog niet lukken met haar rollator naar de zolderver-

dieping te gaan. Bep herstelt gelukkig goed na de operatie van haar gebroken heup. Een al te enthousi- aste jonge hond werd haar fataal.

Ook voor Anneke is het nog een punt van twijfel in verband met de kwetsbare gezondheid van haar man. Maar Janny, Wim en Bert staan alweer in de start- blokken. En wie weet komt Soley of een ander lid van t Reghthuys ons groepje wel versterken. Het geringe aantal deelnemers aan de etsactiviteiten heeft als voordeel dat de “1.50m” beperking weinig problemen zal opleveren.

Leuk om te vermelden is dat het artikel Grafiekgroep t Reghthuys Nieuwkoop” op pagina 122 en 123 in het boek van Bert Post Nieuwkoop 2020/750 jaar geschiedenis” vele positieve reactie heeft gekregen!

Bij onze eerst volgende expositie in t Reghthuys zal ongetwijfeld ook onze Coronakunst” te zien zijn. Dan hopelijk zonder beperkingen. En waak voor de Coronafobofobie!

Met of zondermondkapje groet Bert Tas.

 

DE MUZIEKCOMMISSIE probeert de culture- le levendigheid rond het Reghthuys levend te houden door livemuziek te brengen. De laatste maanden door de muziek op dins- dag” elke 2 weken in de Kaleidoskoop te la- ten gebeuren.

Vanaf september gaan we deze openbare
repetities weer alleen op de 1
dinsdag in de maand laten plaatsvinden. Te beginnen met dinsdag 1 sep- tember van 16:00 tot 18:00 uur. De instrumenten blijven staan om bij de nazit na de ALV op die avond ook nog muziek te maken. Dit alles in de Kaleidoskoop zolang het Reghthuys alleen nog maar Coronaaantallen aan kan. Zeker is geworden dat de concerten van Lisa Loeb” en van Gloed” doorgaan op 17 oktober en op 21 november maar ook in de Kaleidoskoop.

Muzikale groet van de muziekcommissie.

 

POËZIEGROEP

In september starten wij weer met het SchrijfJe- MeeCafé in het Reghthuys op de tweede maandag van elke maand. Vóór Corona kon iedereen zonder aankondiging vrij binnenlopen. We hebben dat ver- anderd. Vanaf nu willen we weten met hoeveel we zijn. Graag opgeven bij Astrid van der Horst: astridanna.horst@gmail.com of 06.11118549.

Wij hebben tijdens de coronatijd een blog opgezet voor deelnemers van het café. Er is volop geschre- ven. Wilt U het lezen ? Ga dan naar: Schrijfjemeecafe.blogspot.com

Astrid van der Horst, Neel Karstanje, Hannie Bos 

 

FILMCOMMISSIE

Onlangs bent u via onze nieuwsbrief uitgenodigd voor de filmavonden op 4 en 5 september in het Reghthuys, waar we twee opeenvolgende avonden de film King of the Belgians zullen vertonen.

Op de foto kunt u zien hoe we de stoelen op anderhalve meterafstand hebben opgesteld. We zullen deze avonden evalueren en naar aanleiding daarvan ons programma voor de komende maanden bepalen.

Graag tot ziens, Ada Stolk

 

WORKSHOPS

In september worden verschillende workshops georganiseerd. In de Rank maar ook bij Irene Keyser in haar atelier op de Zevensprong.

Cock van Luling leert je prachtige ijsvogeltjes maken van een steenpoeder vermengd met textielverharder.

5 en 19 september in De Rank.

Kosten € 39,50, aanmelden bij cockvanluling@gmail.com

Bianca Groenesteyn geeft een cursus in het maken van een suncatcher. Je maakt in de ochtend twee van deze mooie met kristal versierde suncatchers.

12 september in De Rank
Kosten € 35,00 aanmelden via 
bi.arendse@gmail.com 

En iedere zaterdag in de maand oktober geeft Bianca Groenesteyn een cursus Verlichting maken met kristal in De Rank . De kosten zijn € 49,50. Meld je aan via bi.arendse@gmail.com

Irene Keyser geeft een workshop 'Kijken en zien" waarbij je gaat wandelen, kijken en beleven, schil- deren en samen luncht.

6 september, De Zeven- sprong

Kosten € 60,00 . Aanmelden via irenekeyser@live.nl

Een leuke cursus Koe Beschilderen in de Rank, waarin je onder leiding van Bianca Groenesteyn je een koe van keramiek gaat beschilderen.

26 september, De Rank kosten € 39,00 aanmelden via bi.arendse@gmail.co

                            Bestuur en commissies van ‘t Reghthuys

   

Ga naar het nieuwsoverzicht