Algemeen

Op 9 juli 1964 werd onder de naam Kunstgenootschap 't Reghthuys door een aantal kunstminnende Nieuwkopers eenculturele vereniging opgericht met als doelstelling: *        het bevorderen van contacten tussen kunstenaars en gemeenschap; *        het ... Ga naar deze pagina

Bestuur

Thea Alders-Timmer Voorzitter Jacques Wartna Penningmeester Tiny van Egmond-Rodenburg Agenda Jelle Moraal Muziektent-plein ... Ga naar deze pagina

Commissies

Creatieve Workshop Scarlett van Houten Cursus Harm Begeman Tineke Brenkman - van Eijnsbergen ... Ga naar deze pagina

Bijzondere leden

Beschermheer Frans Buijserd Erelid Gerard Bes Max van Gelder ... Ga naar deze pagina

Statuten

Artikel 1. NAAM EN ZETEL.De vereniging draagt de naam: Kunstgenootschap 't Reghthuys en is gevestigd in de gemeente Nieuwkoop.Artikel 2. DOEL. 1.) De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kunstzin en van de belangstelling voor de kunst,het bevorderen van kontakten tussen kunstenaars en de ... Ga naar deze pagina

H.H. Reglement

Artikel 1Leden hebben recht van toegang tot alle door het Kunstgenootschap georganiseerde evenementen zoals tentoonstellingen, concerten, filmvoorstellingen, lezingen en excursies. Niet-leden wordt slechts toegang verleend voor zover de beschikbare plaatsruimte dat toelaat.Artikel 2Het bestuur is bevoegd ... Ga naar deze pagina

Vacatures

Al 50 jaar draagt het Reghthuys de cultuur een warm hart toe. Vele mensen weten de weg te vinden naar de exposities, film- en muziekavonden. De lezingen, cursussen en excursies zijn eveneens populair.  Het Reghthuys gaat de komende jaren activiteiten organiseren voor kinderen, tieners en 30 plussers. ... Ga naar deze pagina

Handboek

U moet ingelogd zijn als commissielid om deze pagina te kunnen bekijken. Ga naar deze pagina

Panel

U moet ingelogd zijn om deze functie te kunnen gebruiken. Ga naar deze pagina

Contact

Culturele Vereniging 't Reghthuys Reghthuysplein 12421 BE te Nieuwkoop E-mail voor: Algemene informatie:info@ Bestuur:bestuur@ Creatieve Workshop:creatieveworkshop@ Cursus:cursus@ Excursie:excursie@ Expositie:expositie@ ... Ga naar deze pagina

Anbi gegevens

ANBI  GEGEVENS  Culturele Vereniging ‘t REGHTHUYS Het Kunstgenootschap (Culturele Vereniging) ’t Reghthuys staat bij de belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen nut beogende instelling”  (ANBI).Zij valt onder de categorie van een Culturele ANBI Dit is ... Ga naar deze pagina

Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING  Culturele Vereniging 't Reghthuys Privacy verklaring Culturele Vereniging 't Reghthuys (’t Reghthuys) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens ... Ga naar deze pagina