Bijzondere leden

Beschermheer

Robbert-Jan van Duijn

Robbert-Jan van Duijn

Erelid

Gerard Bes

Gerard Bes

Max van Gelder

Max van Gelder

Pieter Kok

Pieter Kok

Lid van verdienste

Sybilla van Boxtel

Sybilla van Boxtel
16-09-2016

Els van Foeken

Els van Foeken
08-07-2012

Tonneke Iwema- van Harten

Tonneke Iwema- van Harten
26-01-2011

Jopie den Outer

Jopie den Outer
11-04-2011

Pim Pijlman

Pim Pijlman
11-05-2011

Ada Stolk-Maaskant

Ada Stolk-Maaskant
26-01-2011

Hans Valkenberg

Hans Valkenberg (overleden)
17-01-2014

Riet van Veeren-Lammers

Riet van Veeren-Lammers
16-09-2016

Coby van Wijk

Coby van Wijk
19-01-2013