Steun 't Reghthuys

Culturele Vereniging 't Reghthuys heeft culturele ANBI status*

Aangezien onze vereniging geen subsidies ontvangt, moeten we ons zelf kunnen bedruipen. De jaarlijkse contributie van onze leden is net toereikend om alle lopende zaken te betalen. Voor alle extra's zijn aanvullende financiën bijzonder welkom. U kunt ons helpen door een advertentie te plaatsen in ons verenigingsblad "Reghtuyt" of door middel van sponsoring, waarbij uw bedrijfsnaam/logo getoond wordt op website en omslag blad. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@reghthuys-nieuwkoop.nl

Daarom vragen wij u ook ons te helpen de culturele functie te verstevigen. De vereniging functioneert geheel zelfstandig en privaat en kent geen subsidiering voor haar activiteiten. Uw steun kan gestalte krijgen via meerdere mogelijkheden die wij graag aan uw voorleggen.

A. Adverteren in ons geheel vernieuwde blad
B. Vermelding (logo en link naar eigen website) op deze website (www.reghthuys-nieuwkoop.nl).
C. Door sponsoring of bijdrage ineens. Onze vereniging heeft de ANBI status waardoor schenkingen en bijdragen tot 125% kunnen worden afgetrokken. Vaste sponsoren wordt korting verleent bij mogelijk gebruik van het Reghthuys.

Bij belangstelling komen we graag even langs voor een persoonlijk onderhoud.

Door uw hulp, op welke wijze ook maakt u het mogelijk dat de vereniging kan blijven groeien en haar functie als cultureel hart van Nieuwkoop en omgeving kan blijven behouden.
Uw steun voor het culturele leven van de gemeente Nieuwkoop is van veel belang. Mogen wij ook op u rekenen?

Het bestuur van de culturele vereniging 't Reghthuys

T. Alders-Timmer - voorzitter
J.Wartna - penningmeester

Bijlage: overzicht tarieven en afspraak.

OVERZICHT TARIEVEN

Mogelijkheden voor adverteren in het blad van de vereniging 't Reghthuys.
- Het blad is geheel vernieuwd en wordt in kleuren gedrukt. (verschijnt drie maal per jaar). Lezersbereik is ca. 1000 personen in Nieuwkoop en omgeving. Naast het bevorderen van uw naamsbekendheid draagt u uiteraard bij aan de bloei van het culturele leven in Nieuwkoop en omstreken.
- Er is ook een mogelijkheid tot het plaatsen van uw logo met een link (naar uw eigen website) op onze website www. reghthuys-nieuwkoop.nl

De tarieven gelden voor een jaar.

A. Adverteren in ons geheel vernieuwde blad in kleur.
Optie 1 : ¼ pagina (eventueel met QR Code of weblink). € 100

Optie 2 : ½ pagina (eventueel met QR Code of weblink). € 175

Optie 3 :  1 pagina (eventueel met QR Code of weblink). € 300

B. Website vermelding op www.reghthuys-nieuwkoop.nl
Uw logo ( of logo naar keuze) en link naar uw eigen website. € 75

imgres* Noot: Met een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bedoelt de belastingdienst een ANBI die actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia, letterenfestivals, filmfestivals, architectuurcentra, presentatie-instellingen en musea.

Ook bepaalde verenigingen (zoals 't Reghthuys) die het particulier belang overstijgen en instellingen die de cultuursector versterken, komen in aanmerking. Bijvoorbeeld kenniscentra cultuur en private cultuurfondsen.

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

Meer gedetailleerde informatie over ANBI treft u op deze website onder Organisatie/Anbi. Klik hier.