Cursussen

Cursussen

Zoals u weet is de cursuscommissie van samenstelling veranderd. Sybilla van Boxtel is na 12 jaar gestopt en Catja de Raay heeft haar taken overgenomen. In verband met deze wijzigingen zijn ook telefoonnummers en E-mailadressen aangepast. Let u daarop als u zich aanmeldt voor een cursus.  

Een ander vertrouwd gezicht is verdwenen: Els Scheerder is gestopt als docent van de cursus Nederlandse literatuur. Het was niet eenvoudig maar we hebben een opvolger voor haar gevonden! Mevrouw Josette Götz-de Groot uit Bodegraven gaat deze cursus begeleiden.

Aanmelding voor een cursus kan via onze website, www.reghthuys-nieuwkoop.nl, en vervolgens de menukeuzen Activiteiten, Cursussen. U kunt ook contact opnemen met Catja de Raay, E-mail: cursus@reghthuys-nieuwkoop.nl, tel. 06-50 25 73 28.

De kosten voor een cursus van zes bijeenkomsten bedragen dan €72 voor leden en €90 voor niet-leden. Bij inschrijving kunt u dat bedrag voldoen op rekeningnummer NL69RABO0346414040 van ’t Reghthuys onder duidelijke vermelding van de cursusnaam.

De cursuscommissie probeert activiteiten te organiseren die goed aansluiten bij uw belangstelling. Misschien hebt u ook ideeën voor een cursus of lezing. Uw suggesties zijn zeer welkom.

 

Luisteren naar klassieke muziek met Jaap Hoogendoorn.

U wilt uw kennis van klassieke muziek verbeteren of verbreden? Dan is deze cursus bijna verplicht.

a1

Jaap is al jaren onze vaste docent en ook komend jaar heeft hij een boeiend programma samengesteld.

Daartoe overlegt Jaap met de cursisten zodat hij rekening kan houden met hun wensen. Dit jaar is een bijeenkomst gewijd aan de Matthäus passion van Bach, in andere bijeenkoms

ten on

derzoekt Jaap de relatie muziek en literatuur (Maarten 't Hart en Anna Enquist over Bach), leren we over de ontwikkeling van de symfonie en beluisteren we Amerikaanse en Nederlandse componisten.Een aparte biieenkomst is gewijd aan de favorieten van de cursisten en aan de Zäuberflöte, de beroemde opera van Mozart.

Start van de cursus: maandagmiddag 2 oktober, 14:00-16:30 uur, daarna elke eerste maandagmiddag van de maand: 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari en 5 maart. Nieuw is dat de cursus verhuist van de bovenverdieping naar beneden. Voor onze leden die minder goed ter been zijn, is dat een verbetering.

 

a2

Cursus Filosofie: Hoe zwaar is het licht? met John de Graaf.

Dit jaar behandelt John een aantal thema's die aan de orde komen in het boek Hoe zwaar is het licht van Beatrice de Graaf en A.Rinnooy Kan. De 21ste eeuw is de eeuw van de wetenschap. Op allerlei 

gebieden staan ons grote doorbraken te wachten. Toen Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, ambassadeurs van de Nationale Wetenschapsagenda, alle Nederlanders in 2015 opriepen om alles wat ze altijd al eens aan ‘de wetenschap’ hadden willen vragen in te sturen, kwamen meer dan 12.000 vragen binnen. De beste wetenschappers uit Nederland beantwoorden de meer dan honderd belangrijkste en meest sprekende vragen aan de wetenschap. Bijvoorbeeld: Wordt een beschaving altijd ‘beter'? Hoe worden bacteriën resistent tegen antibiotica? Hoeveel mensen kan de wereld aan? Kan radioactief afval gerecycled worden? Wat komt er na democratie? Waarom kan massa niet negatief zijn?

De cursus start woensdag 4 oktober 14:00 - 16:00 uur, daarna de woensdagen 18 oktober, 1 november, 8 november en 13 december.

 

Literair lezen met Josette Götz

Mevrouw Josette Götz uit Bodegraven start dit najaar met de cursus Literair lezen als opvolgster van Els Scheerder. Josette is neerlandica en is docente op een middelbare school in Leiden. Ze is heel enthousiast om de cursus in Nieuwkoop te kunnen geven. Elke cursusbijeenkomst bespreekt zij een boek dat de cursisten van tevoren lezen. Daarnaast wil ze ook graag met de cursisten van gedachten wisselen over het boek. Als voorbereiding daarop stuurt ze per mail vooraf kleine taakopdrachten rond.

Probleem was de vaste cursusdag, de dinsdagmiddag. Josette geeft dan les op haar school. In overleg met de cursisten hebben we de maandagmiddag als nieuwe cursusdag gekozen.

a3

Omdat op dat tijdstip ook de cursus klassieke muziek wordt gegeven, zorgen we er uiteraard voor dat de bijeenkomsten van beide cursussen niet samenvallen.

Josette heeft voor de volgende boeken gekozen met als leidraad het voormalige Nederlands Indië:

Hella Haasse: Heren van de thee, Alfred Alexander Birney: De tolk van Java en Jeroen Brouwers: Bezonken Rood

Start van de cursus: maandagmiddag 18 september, 14:00-16:00 uur (Hella Haasse) en vervolgens op de maandagmiddagen 30 oktober (Alfred Alexander Birney) en 11 december Poëzie (nader te bepalen). In januari volgt dan Jeroen Brouwers.

Agenda

Cursus Filosofie

Cursus Filosofie

Literair lezen

Cursus Filosofie

Cursus Filosofie

Literair lezen

Cursus Filosofie

Cursus Filosofie

Literair lezen