Discite_Justitiam

Het Reghthuys is een rechthoekig gebouw uit 1628 (jaartal in voorgevel, zie boven) met zadeldak. Aan de voorzijde een rijk gedetailleerde puntgevel met pilasterstellingen, vensters met houten kruiskozijnen en luiken en een topfronton met een gebeeldhouwde bekronende wapenleeuw. Verder zes sierankers en een justitiabeeld in een nis boven de ingang. Boven de vensters gevelstenen met het opschrift ‘DISCITE IVSTITIAM’ (‘Leert gerechtigheid betrachten’.

Sinds de oprichting van onze vereniging is het Genootschap de trotse huurder van dit prachtige gebouw van Hendrick de Keijzer.

Een stukje geschiedenis van het gebouw:
Het Reghthuys te Nieuwkoop uit 1628 (uit: Nieuwkoop beelden en fragmenten, p. 18)

toren

Toen Johan de Bruyn van Buytewech in 1617 ‘Heer en Meester’ werd over de Heerlijkheid Nieuwkoop liet hij in 1627 een royaal woonhuis bouwen met een toren die nog steeds het Reghthuysplein siert. Het woonhuis, al gauw het Hooge Huys genoemd, is helaas verdwenen. Wegens gevaar voor instorting is het bouwwerk in de negentiende eeuw op de stevige toren na gesloopt. In de bakstenen huid van de toren zijn nog de doorgangen te zien, die eertijds toegang gaven tot de hoger gelegen verdiepingen van het herenhuis.
Om het contact met ambtenaren gescheiden te kunnen houden van zijn privéleven, liet Johan schuin tegenover zijn woning een tweede gebouw neerzetten ten behoeve van schepenen, ambachtsbewaarders en andere lieden met wie hij als bestuurder te maken had.
De bouw vond plaats in 1628, toen de Hollanders in hun steden de charmantste huizen bouwden, terwijl admiraal Piet Hein de Spaanse Zilvervloot kaapte om diezelfde Hollanders aan goud, zilver en andere kostbaarheden te helpen.
Al gauw werd het mooie, vrijstaande gebouw ‘ Reghthuys ‘ genoemd, omdat zich onder de Nieuwkopers geboefte bevond, waarover recht gesproken diende te worden. Bovenin de gevel prijken nog – net als op een kant van de toren – de wapens van Johan en zijn vrouw Cornelia van Duyvelandt van Rhoon, terwijl op de gevel van het Reghthuys naast Vrouwe Justitia de vergulde spreuk is te vinden: ‘Discite Ivstitiam’, leert gerechtigheid betrachten. Onderin het gebouw was een cachot, waarin het te veroordelen gespuis tijdelijk kon worden opgesloten.
Twee eeuwen later kwam het pand als Raadhuis in gebruik, hetgeen duurde tot 1933. Nadat de Vereniging voor Monumentenzorg Hendrick de Keyser het gebouw in 1949 als beschermd monument had aangekocht, werd het van 1959 tot 1961 met grote zorg gerestaureerd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Kunstgenootschap
Op 9 juli 1964 werd onder de naam Kunstgenootschap ‘t Reghthuys door een aantal kunstminnende Nieuwkopers een culturele vereniging opgericht met als doelstelling:

*        het bevorderen van contacten tussen kunstenaars en gemeenschap;
*        het bevorderen van de kunstzin en de belangstelling voor kunst;
*        het adviseren in kunstaangelegenheden.  

De oprichters waren:
Geert J. Bremer, voorzitter;
Ybe van der Wielen, vice-voorzitter;
Henricus B.J.M. Truffino, eerste secretaris;
Bob de Graaf Bierbrauwer, tweede secretaris;
Albert J. Kramer, penningmeester;
Pieter A.H. van der Harst, lid:
Henricus Rol, lid.

Inmiddels organiseert de vereniging al meer dan vijftig jaar een groot aantal activiteiten en biedt zij een collectief van etsers, een groep modeltekenaars en een kunstkring de gelegenheid atelier te houden in het verenigingspand.
Bovenal heeft de vereniging naam verworven met haar exposities, waarvoor kunstenaars uit het gehele land worden aangetrokken en waarvoor in de wijde omgeving belangstelling bestaat.
Gedurende de zomermaanden is de commissie Zomerkunst actief; deze geeft wekelijks twee of meer kunstenaars uit de regio de gelegenheid te exposeren in het Reghthuys.

Scroll naar top