Algemeen

Op 9 juli 1964 werd onder de naam Kunstgenootschap 't Reghthuys door een aantal kunstminnende Nieuwkopers een
culturele vereniging opgericht met als doelstelling:
*        het bevorderen van contacten tussen kunstenaars en gemeenschap;
*        het bevorderen van de kunstzin en de belangstelling voor kunst;
*        het adviseren in kunstaangelegenheden.  

De oprichters waren:
  1. Geert J. Bremer, voorzitter;
  2. Ybe van der Wielen, vice-voorzitter;
  3. Henricus B.J.M. Truffino, eerste secretaris;
  4. Bob de Graaf Bierbrauwer, tweede secretaris;
  5. Albert J. Kramer, penningmeester;
  6. Pieter A.H. van der Harst, lid:
  7. Henricus Rol, lid.

Inmiddels organiseert de vereniging al meer dan vijftig jaar een groot aantal activiteiten en biedt zij een collectief van etsers, een groep modeltekenaars en een kunstkring de gelegenheid atelier te houden in het verenigingspand.

Bovenal heeft de vereniging naam verworven met haar exposities, waarvoor kunstenaars uit het gehele land worden aangetrokken en waarvoor in de wijde omgeving belangstelling bestaat.

Gedurende de zomermaanden is de commissie Zomerkunst actief; deze geeft wekelijks twee of meer kunstenaars uit de regio de gelegenheid te exposeren in het Reghthuys.